Брояч на населението на САЩ
19-04-2014 07:29:57

321 748 919
Настоящо население  
158 838 899
Мъжко население (49.4%)  
162 910 020
Женско население (50.6%)  
1 284 409
Раждания за тази година  
3 707
Раждания за днес  
778 261
Смъртност за тази година  
2 246
Смъртност днес  
410 491
Нетната миграция за тази година  
1 185
Нетната миграция за днес  
916 639
Ръст в популацията за тази година  
2 645
Ръст в популацията днес  

Икономика на САЩ

$5 172 631 767 632
Брутен Вътрешен Продукт (БВП) за тази година
(по паритета на покупателната способност)
 
$16 077
БВП за тази година на глава от населението (annual $54 197)  
$14 928 012 381
БВП за днес  
$46
БВП за днес на глава от населението  
$18 017 180 005 500
Държавен дълг  
$55 998
Държавен дълг на глава от населението  
$293 632 753 500
Държавен дълг за тази година  
$847 412 609
Държавен дълг за днес