Брояч на населението на САЩ

23-07-2014 04:39:23
322 552 203
Настоящо население
159 235 459
Мъжко население (49.4%)
163 316 744
Женско население (50.6%)
2 409 983
Раждания за тази година
2 302
Раждания за днес
1 460 279
Смъртност за тази година
1 395
Смъртност днес
770 219
Нетната миграция за тази година
736
Нетната миграция за днес
1 719 923
Ръст в популацията за тази година
1 643
Ръст в популацията днес

Икономика на САЩ

$9 705 592 924 078
Брутен Вътрешен Продукт (БВП) за тази година
(по паритета на покупателната способност)
$30 090
БВП за тази година на глава от населението (annual $54 062)
$9 269 114 032
БВП за днес
$29
БВП за днес на глава от населението
$18 274 500 828 955
Държавен дълг
$56 656
Държавен дълг на глава от населението
$550 953 576 955
Държавен дълг за тази година
$526 176 151
Държавен дълг за днес