Брояч на населението на САЩ

01-08-2014 16:52:43
322 632 710
Настоящо население
159 275 203
Мъжко население (49.4%)
163 357 507
Женско население (50.6%)
2 522 791
Раждания за тази година
8 343
Раждания за днес
1 528 632
Смъртност за тази година
5 055
Смъртност днес
806 271
Нетната миграция за тази година
2 666
Нетната миграция за днес
1 800 430
Ръст в популацията за тази година
5 954
Ръст в популацията днес

Икономика на САЩ

$10 159 897 290 187
Брутен Вътрешен Продукт (БВП) за тази година
(по паритета на покупателната способност)
$31 491
БВП за тази година на глава от населението (annual $54 049)
$33 598 948 634
БВП за днес
$104
БВП за днес на глава от населението
$18 300 290 146 258
Държавен дълг
$56 722
Държавен дълг на глава от населението
$576 742 894 258
Държавен дълг за тази година
$1 907 298 305
Държавен дълг за днес