Брояч на населението на САЩ
24-04-2014 03:40:00

321 789 898
Настоящо население  
158 859 129
Мъжко население (49.4%)  
162 930 769
Женско население (50.6%)  
1 341 830
Раждания за тази година  
1 812
Раждания за днес  
813 054
Смъртност за тази година  
1 098
Смъртност днес  
428 842
Нетната миграция за тази година  
579
Нетната миграция за днес  
957 618
Ръст в популацията за тази година  
1 293
Ръст в популацията днес  

Икономика на САЩ

$5 403 877 445 358
Брутен Вътрешен Продукт (БВП) за тази година
(по паритета на покупателната способност)
 
$16 793
БВП за тази година на глава от населението (annual $54 190)  
$7 298 950 381
БВП за днес  
$23
БВП за днес на глава от населението  
$18 030 307 037 954
Държавен дълг  
$56 031
Държавен дълг на глава от населението  
$306 759 785 954
Държавен дълг за тази година  
$414 336 646
Държавен дълг за днес